I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Search medal:

 

The global log, the last 150 medal updates


Sverige
Suède170221 20:01Stockholms Kompaniofficerssällskap minnesmedalj 1887-1997Godkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède170221 20:01Stockholms Kompaniofficerssällskap minnesmedalj 1887-1997Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170221 20:00Stockholms Kompaniofficerssällskap minnesmedalj 1887-1997Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170221 19:59Stockholms Kompaniofficerssällskap minnesmedalj 1887-1997Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170221 19:59Stockholms Kompaniofficerssällskap minnesmedalj 1887-1997Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170221 19:54Stockholms Kompaniofficerssällskap minnesmedalj 1887-1997Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170221 19:51Stockholms Kompaniofficerssällskap minnesmedalj 1887-1997Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170221 19:51Stockholms Kompaniofficerssällskap minnesmedalj 1887-1997Laddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170220 22:07Södra skånska regementets (P 7) förtjänstmedalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170220 22:06Södra skånska regementets (P 7) förtjänstmedalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170220 22:05Ystads Frivillige Bergnings-Corps förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170220 21:55Ystads Frivillige Bergnings-Corps förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170220 21:54Ystads Frivillige Bergnings-Corps förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170220 21:53Ystads Frivilliga Brandkårs förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170220 21:30Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1995 (3b)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170220 21:30Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1995 (3b)Godkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède170220 21:29Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1995 (3b)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170220 21:26Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1995 (3b)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170220 21:26Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1995 (3b)Laddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170220 21:25Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1995 (3b)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170220 21:25Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1995 (3b)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170220 21:24Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1995 (3b)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170220 21:23Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1995 (3b)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170220 21:21Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - PAKISTAN / UNMOGIP 2000Godkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède170220 21:21Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - PAKISTAN / UNMOGIP 2000Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170220 21:20Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - PAKISTAN / UNMOGIP 2000Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170220 21:17Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - PAKISTAN / UNMOGIP 2000Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170220 21:17Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - PAKISTAN / UNMOGIP 2000Laddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170220 21:16Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - PAKISTAN / UNMOGIP (Bandspänne) Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170220 21:12Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON / UNIFIL 1994 (2)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170220 21:11Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON / UNIFIL 1994 (2)Godkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède170220 21:11Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON / UNIFIL 1994 (2)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170220 21:10Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON / UNIFIL 1994 (2)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170220 21:10Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON / UNIFIL 1994 (2)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170220 21:08Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON / UNIFIL 1994 (2)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170220 21:03Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON / UNIFIL 1994 (2)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170220 21:02Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON / UNIFIL 1994 (2)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170220 21:02Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON / UNIFIL 1994 (2)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170220 21:02Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON / UNIFIL 1994 (2)Laddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170220 21:00Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - LIBANON / UNIFIL 2007 (3)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170220 20:06Bodens Skyttekrets medalj i guldGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède170220 20:06Bodens Skyttekrets medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170220 20:06Bodens Skyttekrets medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170220 20:05Bodens Skyttekrets medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170220 20:05Bodens Skyttekrets medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170220 20:05Bodens Skyttekrets medalj i guldLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170220 18:06Ystads Frivilliga Brandkårs förtjänstmedaljKommenteradPeter Lundh
Sverige
Suède170220 18:04Ystads Frivillige Bergnings-Corps förtjänstmedaljKommenteradPeter Lundh
Sverige
Suède170220 16:11Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170219 19:59OKÄNT - ordensteckenUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170219 19:58OKÄNT - ordensteckenKommenter borttagenRichard Nyström
Sverige
Suède170219 19:56Malmöhus /läns/ Hemvärnsförbunds förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170219 19:55Malmöhus /läns/ Hemvärnsförbunds förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170219 19:48Föreningen Stockholms Landstormskamraters hedersmedalj i silverGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède170219 19:48Föreningen Stockholms Landstormskamraters hedersmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170219 19:48Föreningen Stockholms Landstormskamraters hedersmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170219 19:48Föreningen Stockholms Landstormskamraters hedersmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170219 19:47Föreningen Stockholms Landstormskamraters hedersmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170219 19:47Föreningen Stockholms Landstormskamraters hedersmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170219 19:47Föreningen Stockholms Landstormskamraters hedersmedalj i silverLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170219 19:46Föreningen Stockholms Landstormskamraters hedersmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170219 19:38Föreningen för befrämjande av skolungdomens vapenövningar / Skolskyttefrämjandet förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170219 18:43Älvsborgs läns Brandkårsförbund medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170219 18:42Älvsborgs läns Brandkårsförbund medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170219 18:42Älvsborgs läns Brandkårsförbund medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170219 18:41Älvsborgs läns Brandkårsförbund medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170219 14:22Lidköpings Befälsutbildningsförenings medalj i bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170219 14:22Lidköpings Befälsutbildningsförenings medalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170219 14:21Lidköpings Befälsutbildningsförenings medalj i guldGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède170219 14:21Lidköpings Befälsutbildningsförenings medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170219 14:20Lidköpings Befälsutbildningsförenings medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170219 14:19Lidköpings Befälsutbildningsförenings medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170219 14:19Lidköpings Befälsutbildningsförenings medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170219 14:11Lidköpings Befälsutbildningsförenings medalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170219 14:11Lidköpings Befälsutbildningsförenings medalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170219 14:11Lidköpings Befälsutbildningsförenings medalj i guldLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170219 13:06Östergötlands Frivilliga Motorbåtskårs förtjänsttecken i guld/silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170219 13:05Östergötlands Frivilliga Motorbåtskårs förtjänsttecken i guld/silverGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède170219 13:05Östergötlands Frivilliga Motorbåtskårs förtjänsttecken i guld/silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170219 13:05Östergötlands Frivilliga Motorbåtskårs förtjänsttecken i guld/silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170219 13:04Östergötlands Frivilliga Motorbåtskårs förtjänsttecken i guld/silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170219 13:03Östergötlands Frivilliga Motorbåtskårs förtjänsttecken i guld/silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170219 13:03Östergötlands Frivilliga Motorbåtskårs förtjänsttecken i guld/silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170219 13:03Östergötlands Frivilliga Motorbåtskårs förtjänsttecken i guld/silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170219 13:02Östergötlands Frivilliga Motorbåtskårs förtjänsttecken i guld/silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170219 13:02Östergötlands Frivilliga Motorbåtskårs förtjänsttecken i guld/silverLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170219 12:50Ystads Frivillige Bergnings-Corps förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170219 12:50Ystads Frivillige Bergnings-Corps förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170219 12:50Ystads Frivillige Bergnings-Corps förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170219 12:49Ystads Frivillige Bergnings-Corps förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170219 12:47Ystads Frivillige Bergnings-Corps förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170218 23:25Ystads Frivillige Bergnings-Corps förtjänstmedaljGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède170218 23:25Ystads Frivillige Bergnings-Corps förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170218 23:25Ystads Frivillige Bergnings-Corps förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170218 23:24Ystads Frivillige Bergnings-Corps förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170218 23:22Ystads Frivilliga Brandkårs förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170218 23:21Ystads Frivillige Bergnings-Corps förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170218 23:21Ystads Frivillige Bergnings-Corps förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170218 23:20Ystads Frivillige Bergnings-Corps förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170218 23:19Ystads Frivillige Bergnings-Corps förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170218 23:19Ystads Frivillige Bergnings-Corps förtjänstmedaljLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170218 23:13Sjöräddningssällskapets förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170218 22:53Kronobergs Skytteförbunds medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170218 22:53Kronobergs Skytteförbunds medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170218 22:52Kronobergs Skytteförbunds medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170218 22:51Kronobergs Skytteförbunds medalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170218 21:31Södra skånska regementets (P 7) förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170218 21:30Södra skånska regementets (P 7) förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170218 12:49Ystads Frivilliga Brandkårs förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170218 12:49Ystads Frivilliga Brandkårs förtjänstmedaljLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170218 12:37Södra skånska regementets (P 7) förtjänstmedalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170218 12:36Södra skånska regementets (P 7) förtjänstmedalj i bronsLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170218 12:36Södra skånska regementets (P 7) förtjänstmedalj i bronsUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170218 12:35Södra skånska regementets (P 7) förtjänstmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170218 12:35Södra skånska regementets (P 7) förtjänstmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170218 12:34Svenska Fäktförbundets förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170218 12:33Svenska Fäktförbundets förtjänstmedalj i guldLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Heliga Stolen (vatikanen)
Saint-Siège170218 10:36Påvliga Heliga gravens ordens förtjänstkors av 1:a klassUppdaterade informationJonas Arnell
Sverige
Suède170218 08:22Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170218 08:21Svenska Brandbefäls Riksförbunds förtjänstmedaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170217 21:27Frivilliga Automobilkåren i Kristianstad förtjänsttecken i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170217 21:27Frivilliga Automobilkåren i Kristianstad förtjänsttecken i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170217 21:27Frivilliga Automobilkåren i Kristianstad förtjänsttecken i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170217 21:21Engelbrekts Landstormsförening (Befälsförening) i Stockholm förtjänstmedalj i silverGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède170217 21:21Engelbrekts Landstormsförening (Befälsförening) i Stockholm förtjänstmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170217 21:21Engelbrekts Landstormsförening (Befälsförening) i Stockholm förtjänstmedalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170217 21:18Engelbrekts Landstormsförening (Befälsförening) i Stockholm förtjänstmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170217 21:18Engelbrekts Landstormsförening (Befälsförening) i Stockholm förtjänstmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170217 21:18Engelbrekts Landstormsförening (Befälsförening) i Stockholm förtjänstmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170217 21:16Engelbrekts Landstormsförening (Befälsförening) i Stockholm förtjänstmedalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170217 21:16Engelbrekts Landstormsförening (Befälsförening) i Stockholm förtjänstmedalj i silverLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170217 21:16Engelbrekts Landstormsförening (Befälsförening) i Stockholm förtjänstmedalj i guldUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170217 21:07OKÄNT - ordensteckenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170217 21:07OKÄNT - ordensteckenLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170217 21:05Hedemora Fältskyttekrets medalj i silverGodkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède170217 21:05Hedemora Fältskyttekrets medalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170217 21:04Hedemora Fältskyttekrets medalj i silverLaddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170217 21:04Hedemora Fältskyttekrets medalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170217 21:03Hedemora Fältskyttekrets medalj i silverUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170217 21:03Hedemora Fältskyttekrets medalj i silverLaddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170217 20:52Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1994 (2)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170217 20:45Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens medaljUppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170217 01:26Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1994 (2)Godkände för publiceringRichard Nyström
Sverige
Suède170217 01:26Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1994 (2)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170217 01:26Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1994 (2)Laddade upp stor bild (medalj)Richard Nyström
Sverige
Suède170217 01:23Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1994 (2)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170217 01:22Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1994 (2)Uppdaterade informationRichard Nyström
Sverige
Suède170217 01:22Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1994 (2)Laddade upp bild (släpspänne)Richard Nyström
Sverige
Suède170217 01:17Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - MAKEDONIEN - UNPROFOR 1994 (2)BorttagenRichard Nyström
Sverige
Suède170217 01:14Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - BOSNIEN - UNPROFOR 1993 (1)Uppdaterade informationRichard Nyström


To the top of page


Quick links: Swedish medals   Nordic medals   Foreign medals   International medals   Disallowed medals + help needed

%>